S-GGZ

Zijn uw problemen na behandeling in de Generalistische Basis GGZ nog niet opgelost of kunnen uw psychische problemen niet behandeld worden in de Generalistische Basis GGZ?

 

Wellicht is problematiek van dusdanige aard, dat u behandelt dient te worden in de Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) Zorg? Uw huisarts kan zorgen voor een verwijzing.

Een psychotherapeut, klinisch (neuro)psycholoog, neuropsycholoog, psychiater en GZ-psycholoog (onder supervisie van een hoofdbehandelaar) zijn volledig erkend, gekwalificeerd en gediplomeerd in behandelingen van langere duur.

 

De genoemde specialisten zijn NIP geregistreerd (Nederlands Instituut voor Psychologen), is lid van de betreffende beroepsvereniging (Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten, Klinisch psychologen en/of Psychiaters), en is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en valt daarmee onder de klachtenregeling van het NIP en het tuchtrecht van de BIG.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Schrijf u in via ons online inschrijfformulier.

calendar iconInschrijven

Psycho Informa

Algemene voorwaarden