GB-GGZ

Vanaf 1 januari 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Generalistische Basis GGZ. Een behandeling binnen deze Generalistische Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater; 
  • een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen); 
  • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Een eerstelijns psycholoog NIP en GZ-psycholoog zijn volledig erkend, gekwalificeerd en gediplomeerd in behandelingen van korte duur. De eerstelijns psycholoog NIP is geregistreerd bij het NIP (Nederlands Instituut voor Psychologen), is lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor psychologen en psychotherapeuten), de RVVP (regionale afdeling van de LVVP) en is ingeschreven in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en valt daarmee onder de klachtenregeling van de LVVP, het NIP en het tuchtrecht van de BIG.

Hulp nodig?

Neem contact met ons op. Schrijf u in via ons online inschrijfformulier.

calendar iconInschrijven

Psycho Informa

Algemene voorwaarden