Wachtlijsten

Status per 1 maart 2017

Psycho Informa Instellingen kampt op dit moment op verschillende locaties met een ondercapaciteit. 

Dit komt mede ten gevolge van het lopende traject om te komen tot een andere invulling van de organisatiestructuur. Hierdoor is de wachttijd op dit moment moeilijker voor ons in te schatten en aanzienlijk langer dan u van ons gewend bent.   

 

Als helder wordt wanneer deze tijdelijke maatregel teruggedraaid wordt, wordt u meteen geïnformeerd.

Via deze website proberen we u en onze clienten zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Wij verzoeken u deze website te raadplegen voor de actuele wachttijden.

 

 

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze mogelijke wachttijden voor u in behandeling kunt komen. Let op de wachttijden zijn officieel opgesplitst in de tijd van aanmelding tot uw intakegesprek en een wachttijd vanaf uw intake tot aan uw (eventuele) behandeling. Aangezien onze wachttijd van aanmelding tot intake vrijwel altijd maximaal 2 weken is hebben wij er voor gekozen om u de  totale wachttijd te laten zien (dus vanaf aanmelding tot start behandeling). Klik hier voor de actuele wachttijd in uw regio. 

 

Kinderen en Jeugdigen

Sinds 2015 wordt de zorg aan Kinderen en Jeugdigen betaald vanuit de gemeente. Dit betekent dat door wisselende budgetafspraken met de veschillende gemeenteregio’s er per regio een andere wachtlijst kan zijn. Dit is afhankelijk van uw woonplaats en is niet van invloed op de keuze die u wellicht wilt maken om naar een andere vestiging van Psycho Informa te gaan.

 

Volwassenen en Ouderen

De zorg aan volwassenen en ouderen wordt vergoed vanuit uw zorgverzekering. De lengte van deze wachtlijst wordt mede bepaald door de budgetafspraken met uw zorgverzekeraar en kan van locatie tot locatie soms wel iets verschillen. Kijkt u daarom op de verschillende locaties indien nodig of gewenst voor de wachtlijst aldaar.

Psycho Informa

Algemene voorwaarden