Tarieven

Voor de Specialistische GGZ (DBC-producten) kennen we landelijk vastgestelde maximum tarieven. Met de verschillende verzekeraars en gemeenten hebben we  percentages afgesproken van deze landelijke tarieven. Voor u is dat dan ook niet van belang, want we hebben overal contractafspraken. Wel zal volgens de zorgverzekeringswet uw (wettelijke) Eigen Risico aangesproken worden.

 

Sinds deze invoering van de nieuwe indeling in de GGZ (2014) is ook de bekostiging veranderd voor de GB-GGZ. Zo kent deze 4 producten;

  1. Een Basis Kort (tot 300 minuten)
  2. Een Basis Midden (tot 500 minuten)
  3. Een Basis Intensief (tot 720 minuten)
  4. Een Basis Chronisch (tot 720 minuten)

De genoemde minuten zijn gebaseerd op de gemiddelde behandeltijd voor het betreffende product. Op deze tijd is de vergoeding gebaseerd. Voor u als individuele patiënt kan de behandeling dus korter of langer duren. Het kan dus zijn dat u als client een verwijzing krijgt van de huisarts voor een Product Basis Midden. Als u eerder succesvol behandeld bent dan de 500 minuten zijn wij verplicht om dit product te declareren bij uw zorgverzekeraar. Andersom werkt het ook zo. Als u meer nodig heeft, dan zal het meerdere niet in rekening worden gebracht bij uw zorgverzekeraar. Deze bedragen kunnen dus ook invloed hebben op de hoogte van uw Eigen Risico.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier.

pencil iconContact opnemen

Psycho Informa

Algemene voorwaarden