Privacy

Uw gegevens vallen onder de privacy-wet. Psycho Informa Instellingen verstrekt nimmer informatie aan derden betreffende de inhoud van de behandelingen, zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Al onze professionals hanteren in hun werk de gedragscode van het Nederland Instituut van Psychologen (NIP). Hieronder leest u het privacyreglement.


"Alle medewerkers van Psycho Informa Instellingen gaan zorgvuldig met cliëntgegevens om en zijn verplicht tot geheimhouding. Cliëntgegevens met betrekking tot levenssfeer en/of behandeling worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgespeeld aan derden. Om zich te kunnen verantwoorden tegenover zorgverzekeraars houdt Psycho Informa Instellingen wel algemene gegevens bij, maar deze zijn niet te herleiden tot cliënten. Al onze professionals hanteren in hun werk de gedragscodes met betrekking tot beroepsethiek en beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)."


De volledige beroepscode voor psychologen van het NIP is hier te vinden.

 

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op via ons contactformulier.

pencil iconContact opnemen

Psycho Informa

Algemene voorwaarden